Choose language | Dewis iaith
gb cy
Theatr Brycheiniog, Brecon

BOX OFFICE | SWYDDFA DOCYNNAU  01874 611622

Recent posts


Spotlight on: David Wilson.
November 12, 2021
Our very own theatre director David Wilson, has given us an insight into his role and hopes and dreams for Theatr Brycheiniog.
Spotlight on: National Dance Company Wales
October 19, 2021
National Dance Company Wales have many talented dancers and we just love having them visit us here at Theatr Brycheiniog. We already know that they are generally amazing, so we loved hearing all about how they adapted over the pandemic and what inspires them to create.
Dyslexia Awareness Week
October 11, 2021
Today we are sharing a blog to celebrate our diverse workplace and have asked our marketing assistant Velvet Cole some questions for an insight on how she finds working in the creative industry while she also has Dyslexia.
Spotlight on: Brecon Baroque Festival
September 30, 2021
We have a special blog entry today! October sees the return of the popular Brecon Baroque Festival. Tickets are for sale on our website but already selling fast! Last week we were lucky enough to get an interview with the organisers!

Theatr Brycheiniog yn sicrhau Mwy o Gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru

Posted by velvet at 3:25 PM on Jun 23, 2021

Share:


Mae Theatr Brycheiniog yn falch o gyhoeddi iddi fod yn llwyddiannus unwaith eto wrth sicrhau cefnogaeth ariannol mewn argyfwng oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, fel rhan o Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru.  Yn dilyn y newyddion fod y Gronfa Adferiad Diwylliannol wedi cael ei ymestyn i gefnogi sector ddiwylliannol amrywiol Cymru drwy gydol y pandemig parhaus, mae Theatr Brycheiniog yn falch iawn o  gyhoeddi eu bod yn mynd i dderbyn ail gylch o gefnogaeth ariannol.

Cafodd y Gronfa Adferiad Diwylliannol, a fydd yn cael ei ddarparu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, ei lansio dros yr haf diwethaf, gan ddarparu £63.3m yn 2020-21 i gefnogi theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, safleoedd treftadaeth, digwyddiadau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, sinemâu annibynnol a hunanliwtwyr.

Bu’r deunaw mis diwethaf yn amser caled i’r diwydiant cyfan ac mae’r cyllid hwn yn helpu i lenwi’r bwlch ariannol o ganlyniad i golli pob incwm a enillir, fwy neu lai. Mae cyllid hanfodol fel hwn yn rhoi help llaw achubol, nid yn unig drwy wella sicrwydd ariannol Theatr Brycheiniog ymhellach, ond drwy alluogi’r sefydliad celfyddydol i barhau i weithredu, cadw swyddi, talu costau cynnal y sefydliad a chefnogi’r lleoliad wrth i waith cynllunio ddigwydd er mwyn agor gyda rhaglen gref o ddigwyddiadau.

Mewn ymateb i’r newyddion am y cyllid diweddaraf hwn oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, dywedodd Cyfarwyddwr Theatr Brycheiniog David Wilson: “Mae’r cyllid hwn yn hanfodol ar gyfer y diwydiannau creadigol a diwylliannol i fynd i’r afael â’r heriau hirdymor a gododd o ganlyniad i’r pandemig. Edrychwn ymlaen at barhau â’n hadferiad ar ôl y pandemig a chael cyfle i weld ein rhaglenni’n ailddechrau. Mae’r cyllid hwn yn sicrhau y gallwn ystyried dyfodol i leoliad celfyddydol cynyddol lachar, deinamig a chynhwysol ynghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.”

Mae Theatr Brycheiniog eisoes wedi ailagor gan ddarparu’r Caffi Diwylliant, ond mae’n gobeithio gwneud mwy o ddatganiadau’n ddiweddarach yn 2021 ynghylch pryd y gall perfformiadau byw dan do ailddechrau. Er bod y sefyllfa’n parhau i fod yn aneglur ar hyn o bryd, mae’r sefydliad celfyddydol a leolir yn Aberhonddu yn parhau i gynllunio detholiad cyffrous o ddigwyddiadau er mwyn croesawu cynulleidfaoedd yn ôl mor fuan, ac mor ddiogel, â phosib.

Ariennir Theatr Brycheiniog gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu.

 -Diwedd-